top of page

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ερευνητική μας δραστηριότητα, μέσα από την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχουμε

ΕΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tα ερευνητικά  ενδιαφέροντα του γραφείου εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση του τοπίου μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων, στην εκτίμηση των επιπτώσεων του τουρισμού στο τοπίο, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για το τοπίο με στόχο την ανάδειξη και προστασία του

"Geo-Ergon Paideia - Start Up Farm: Skills for future ecofarmers", Erasmus+, through the Greek State Scholarship Foundation
Έρευνα, διδασκαλία και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για την θεματική ενότητα: “Brand my Land”. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2016 - 2018)

Το έργο «Geo-ergon Paideia» έχει σκοπό να υλοποιήσει ένα βιώσιμο στρατηγικό εταιρικό σχήμα μεταξύ Ευρωπαϊκών ερευνητικών φορέων (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και δήμων και σχολείων ώστε να ενισχύσει το πλαίσιο της αγροτικής εκπαίδευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές μέσω μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης. Το επίκεντρο είναι η προσέλκυση μαθητών σχολείων πριν αυτοί φτάσουν στο επίπεδο επιλογής συγκεκριμένης κατεύθυνσης στο λύκειο. Περισσότερα, στο δικτυακό τόπο: https://eclass.aegean.gr/courses/RU103/

"ΜΕDSCAPES. Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας εκτίμησης του τοπίου (L.C.A.), ως εργαλείο αποτελεσματικής διατήρησης/προστασίας της φυσικής κληρονομιάς στην Ανατολική Μεσόγειο” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin-2007-2013)

Project Manager & Scientific Assistant για το Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας. (2013-2015)

To Έργο MedScapes είναι μια διετής συνεργασία ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα, Λίβανο και Ιορδανία. Η κάθε χώρα εκπροσωπείται από ένα Πανεπιστήμιο και ένα Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό. Κύριος εταίρος του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Λαόνα για την Αναβίωση και την Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου και συμμετέχει και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο ηγήθηκε της χαρτογράφησης των τοπίων της Κύπρου. Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσπαθειών για ισχυρότερη προστασία και μείωση του κινδύνου για τη φυσική κληρονομιά του τοπίου μέσω της εισαγωγής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκτίμησης του χαρακτήρα του τοπίου, ΑΧΤ (Landscape Character Assessment - LCA) που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό εργαλείο στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι (α) να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια μεθοδολογία για το χαρακτηρισμό, χαρτογράφηση και αξιολόγηση του χαρακτήρα των τοπίων σε πιλοτικές περιοχές, και (β) να προωθήσει τα αποτελέσματα ως ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αειφόρο χρήση της γης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Περισσότερα, στο δικτυακό τόπο: http://www.enpi-medscapes.org/index.php/el/

Making European Policy Popular through Challenge, Learning, Innovation, Cooperation: An experiment on the Landscape Convention / E-CLIC

Έρευνα στις θεματικές ενότητες: «Kαλές πρακτικές εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, στην Ελλάδα» και «Εθνική Νομοθεσία για το Τοπίο», PRISMA EΠΕ. (2012 - 2015)

Η βασική προτεραιότητα του E-CLIC είναι να αλλάξει την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τους εξοικειώσει με αυτές και να τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των πολιτικών αυτών στις ζωές τους και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επιπλέον, το E-CLIC χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους για την ενασχόληση των πολιτών με τη χάραξη και αξιολόγηση  των Ευρωπαϊκών πολιτικών, εκμεταλλευόμενο τη δύναμη της τεχνολογίας και του διαδικτύου και εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ELC) σαν μια «πιλοτική περίπτωση» Ευρωπαϊκής πολιτικής με άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την οικονομία όλων των ανθρώπινων κοινωνιών. Περισσότερα, στο δικτυακό τόπο: https://www.e-clicproject.eu/el/.

Culture and nature: the European heritage of sheep farming and pastoral life (CANEPAL)

Eρευνα στις θεματικές ενότητες: «Toπίο» και «Διαδρομές Κτηνοτρόφων». PRISMA EΠΕ. (2010- 2014)

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών προϊόντων που θα προκύψουν, όπως δημοσιεύσεις σε διάφορα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς και σε διάφορες γλώσσες, που θα κυκλοφορήσουν ευρέως σε όλη την Ευρώπη. Προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων νέων και παλαιών κρατών μελών στο βορρά και στο νότο. Μέσω του προγράμματος η καλλιτεχνική δημιουργία και χειροτεχνία ενθαρρύνεται, ο τουρισμός προωθείται και ενισχύεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα που συνδέεται με την εκτροφή προβάτων. Πολιτιστικές δραστηριότητες αναβιώνουν με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των ορεινών περιοχών. Έτσι, η κοινή πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών εκτροφής προβάτων ενισχύεται, με τη βοήθεια ενός δικτύου μουσείων εκτροφής προβάτων και ποιμαντικής ζωής καθώς και με εκδόσεις, εκθέσεις και συνέδρια, μεταξύ άλλων, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της κληρονομιάς αυτής από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες εθνογράφους. Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://www.prismanet.gr/canepal/en-10-research-topics/en-5-landscape

COST (FP1204 EL) με τίτλο: "Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests" (Domain: Forests, their Products and Services)

Aναπληρωματικό μέλος (MC Substitute Member) στηΔιαχειριστική Επιτροπή (Management Committee (2012-2016)

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://www.greeninurbs.com/

COST (IS 1204 EL), με τίτλο:" Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL)

Aναπληρωματικό μέλος (MC Substitute Member) στην Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) της δράσης (2012-2016)

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://www.tobewell.eu/

ΔΗΜΟΣΕΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Αικατερίνη Γκόλτσιου δημοσιεύει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια με κριτές και έχει ασχοληθεί με την συγγραφή βιβλίων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρακάτω παρατίθενται, κάποιες από τις πιο αξιόλογες δημοσιεύσεις

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

Landscape Culture - Culturing Landscapes

Ανθρωπογεωγραφία 

Άνθρωπος, κοινωνία & χώρος

Archaeological places and creative landscape design. A contradiction in terms?

Landscape indicators for the evaluation of tourist landscape structure

An interdisciplinary analysis of tourist landscape structure

Landscape and sheep farming

Greek Landscape Archetypes

A blessed land

Τοπία μεσογειακά και οικεία

Η συμβολή της αρχιτεκτονικής τοπίου στην αρμονική σύνδεση κτιρίου - κήπου

Μεσογειακοί Κήποι. Η επαναφορά της χαμένης φύσης

Η μεταμόρφωση των λατομείων

Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας

Μικρό αγρόκτημα στην Αττική

Μικροί κήποι στα μπαλκόνια

Δημητρίου Ψαθά 10, Μελίσσια

Τ-F 2106136246

Ε agkolj@otenet.gr

bottom of page